Главная » Все новости

Дослідження ефективності

30.06.2015

Дискові агрегати для заробки сидератів та рослинних решток. Результати тестувань:

     Дискові грунтообробні знаряддя отримали широке розповсюдження в сучасних агротехнологіях і машинобудівні заводи пропонують все ширші та різноманітніші за конструкціями та типами робочих органів модельні ряди таких машин. Тому саме тип та конструкція дискових робочих органів є визначальним фактором при виборі конкретної моделі дискової борони під виконання конкретних технологічних операцій. В статті наведені узагальнені тенденції розвитку дискових знарядь.Запропонований комплексний критерій оцінки якості їх роботи та експериментально визначена агротехнічна ефективність на підставі показника адаптованості типу робочого органу до роботи на полі із значною кількістю рослинних решток.

      Тенденцією, яка спостерігається і прогресує в останні роки є мінімалізація затрат в технологіях виробництв сільськогосподарських культур та широке розповсюдження спрощених, поверхневих систем основного обробітку ґрунту. Це, з однієї сторони, визвано значним зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива та інші матеріальні ресурси, а з другої, створенням нових робочих органів сільськогосподарських знарядь, які дозволяють за один прохід агрегату обробити грунт з необхідними показниками якості.

       В цілому, таке поєднання сучасних конструкцій сільськогосподарських агрегатів в нових технологічних прийомах з обробітку ґрунту дозволяє забезпечити рентабельне, стабільне виробництво основних видів сільськогосподарської продукції. В той же час, не завжди вирішеним питанням є збереження родючості ґрунту та підвищення врожайності вирощуваних культур.

          Одним із перспективних шляхів в цьому напрямку є використання давно відомого технологічного прийому, а саме заробка в ґрунт рослинних решток після збору врожаю та сидеральних посівів. В той же час, необхідно вирішити цілий ряд завдань, виконання яких ускладнюється наявністю значної кількості рослинних решток (маса до 40 т/га, висота 40‒50 см і т.д.), по якісній підготовці ґрунту до посіву, а саме рівномірно подрібнити та розподілити рослинні рештки; забезпечити хороше мульчування ґрунту, низьку гребенистість його поверхні та вирівняність дна борозни при високій продуктивності агрегату та незначних затратах енергії. Саме ці перераховані показники і вибрані нами, як основні параметри, що характеризують якість роботи різних типів робочих органів при поверхневому обробітку ґрунту.

Для оцінювання було вибрано п’ять різних типів грунтообробних агрегатів для поверхневого обробітку ґрунту різних виробників (чотири дискових та один лаповий), що працювали в агрегаті з тракторами «Бєларусь3022» потужністю 275 к.с. та «Бєлорусь3522» потужністю 350 к.с. на полі засіяному гірчицею.

Дослідження ефективності різних типів дискових робочих органів при поверхневій обробці грунту

Комментарии к этой новости

Написать свой комментарий

Каталог пропозицій